Privacy Policy

ūüá¨ūüáß The address of our website is: http://www.trustthenose.fi/

What personal information we collect and why

The information collected in the register is:

The name of the person
(Name of the company)
Telephone number
Email address
(Address)
Information about the ordered services and changes in them
Billing information
IP address
Other information related to the customer relationship and the ordered services

Information is collected for the delivery, billing and communication with the client.

Comments

When site users leave comments on the site, we collect the information on the comments form, as well as the user’s IP address and browser version information, to help identify spam.

When visitors leave a comment on this site, we collect the information displayed in the comment fields, including the IP address and browser version. Anonymized hash information created from an email address can be sent to the Gravatar service to know if the commenter is a user of the service. The Gravatar Privacy Statement can be found at https://automattic.com/privacy/.

Media

If you upload images to this site, you should avoid uploading images that contain location information (EXIF GPS). Visitors to the site can download and view location information from the images on the site.

Contact forms

The information stored in the register is obtained from the customer e.g. Messages sent via web forms, e-mail, telephone, via social media services, contracts, customer meetings and other situations in which the customer discloses their information.

Cookies

If you leave a comment on the site, you can choose to save the name, email address and url in the cookie. This feature adds convenience because you don’t have to re-fill the form each time you add a comment. Cookie information will be deleted from your browser after one year.

If you have an account and log in to the site, we set a temporary cookie that determines whether or not your browser supports cookies. This cookie does not contain any personal information and is deleted when the browser window is closed.

When you log in, we set several cookies that store your login and display settings. Login cookies will be deleted within two days, cookies related to display settings will be deleted after one year. If you select ‚ÄúRemember me‚ÄĚ when logging in, your login information will be kept for two weeks. If you log out, the cookies associated with the login will be deleted at the same time.

If you publish an article or edit an existing one, we store a cookie in the browser that contains the ID of the article to be edited. The cookie expires in one day.

Content embedded from other sites

Articles on this site may contain embedded content (such as videos, images, articles, etc.). Opening the embedded content imported from other sites is comparable to the fact that the visitor actually visits a third-party site.

These sites may collect information from you, uses cookies to embed third-party tracking cookies and monitor interaction with embedded content, including the monitoring of interaction if and when you are signed in as a user site.

Analytics

To whom we share your information

Your information will not be disclosed to third parties without your permission.

How long we keep the information

The information in the register is stored in the e-mail archive and accounting material for a maximum of 7 years.

If you leave a comment, the comment and its metadata will be retained for the time being. This is done so that we can automatically recognize and approve the following comments instead of keeping them in the moderation queue.

We store user profile information for registered users (if any). All users have the ability to view, edit and delete their own personal information at any time. Only the username cannot be changed. Webmasters can view and edit user profile information.

What rights do you have to your own information

If you have a user account on this site or have left comments, you can request a summary file of your own personal information, including any personal information you have provided to us. You can also request the deletion of your personal information. The right to delete our own information does not apply to personal information that we are required to retain for administrative, legal or security reasons.

Visitors’ comments may be reviewed through an automated anti-spam service.

How we protect your personal information

The register is handled with care and the information processed by the information systems is protected by passwords. When registry information is stored on Internet servers, the physical and digital security of their hardware is adequately addressed. The controller shall ensure that the data stored, as well as the access rights to the servers and other information critical to the security of personal data, are treated confidentially and only by the employees whose job description it includes.

Tietosuojaseloste

ūüáęūüáģ Verkkosivustomme osoite on: http://www.trustthenose.fi/

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Rekisteriin kerättäviä tietoja ovat:

Henkilön nimi
(Yrityksen nimi)
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
(Osoite)
Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
Laskutustiedot
IP-osoite
Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Tietoja kerätään palveluiden toimittamista, laskuttamista ja yhteydenpitoa varten.

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Yhteydenottolomakkeet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sis√§√§n asetamme useita ev√§steit√§, jotka tallentavat kirjautumis- sek√§ n√§ytt√∂asetuksesi. Kirjautumisev√§steet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, n√§ytt√∂asetuksiin liittyv√§t ev√§steet poistuvat vuoden p√§√§st√§. Mik√§li valitset ‚ÄúMuista minut‚ÄĚ kirjautumisen yhteydess√§, kirjautumistietojasi s√§ilytet√§√§n kahden viikon ajan. Mik√§li kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyv√§t ev√§steet poistetaan samassa yhteydess√§.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Analytiikka

Kenelle jaamme tietosi

Tietojasi ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman lupaasi. 

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Rekisterin tietoja säilytetään sähköpostiarkistossa ja kirjanpitoaineistossa enintään 7 vuoden ajan.

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

Kuinka suojelemme henkilötietojasi

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on suojattu salasanoilla. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.