Company

ūüá¨ūüáß Trust the Nose is a 2011 established company that specializes in Detection Dogs and Scentwork. We provide private training, courses, and events for anyone interested in detection work, from serious dog enthusiasts to top professionals.

The person behind Trust the Nose is Karita Häkkinen, Special Detection Dog Instructor. Karita is an experienced animal trainer who has completed a vocational degree (Eläintenkouluttaja AT) in animal training and has trained and handled scent dogs for over a decade. Having trained and handled the first-ever Bed Bug Detection Dogs in Finland, she worked as a pioneer for seven years setting the quality standard for BBDD teams working in Finland nowadays.

Karita specializes in training professional scent detection dog teams and professionally used detection dogs for multiple different tasks. She is a well-liked instructor and lecturer both in Finland and elsewhere in the world.

Besides Karita, a few other talented professionals work in the Trust the Nose team. Together we offer quality training and exciting events for our clients. In the Trust the Nose Events, you can also meet multiple top professionals and internationally acclaimed experts who share their knowledge and know-how through lectures, webinars, and workshops.

Our primary values are reliability and quality among animal and human welfare. We highlight strong fundamental skills and carefully polished goals in all our training services. We build up and implement training protocols together with our clients while considering their recourses realistically. Our training methods are based on scientific evidence and personal experience. We maintain a strong work ethic and professional approach through continuous training and exchange experiences with colleagues worldwide. Our training methods are ethically sustainable, and we pay attention to dogs’ mental and physical well-being during training and handling.

Yritys

ūüáęūüáģ Trust the Nose on vuonna 2011 perustettu yritys, joka on erikoistunut koirien hajuty√∂skentelyyn. ¬†Tarjoamme yksityisvalmennusta, kursseja ja tapahtumia hajuty√∂koirakoille tavoitteellisista harrastajista huippuammattilaisiin.

Trust the Nosen koulutustarjonnasta ja yksityiskoulutuksista vastaa Karita Häkkinen, erikoisetsintäkoirien koulutusvalmentaja. Karita on eläintenkouluttajan ammattitutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus hajutyökoirista ja niiden ohjaamisesta. Karita on mm. tehnyt pioneerityötä kouluttamalla ensimmäiset lutikkakoirat Suomeen, ja luomalla näin uuden ammatin ensimmäisenä lutikkakoiraohjaajana. Hän on erikoistunut valmentamaan ammattikäytössä olevia hajutyökoirakoita sekä kouluttamaan työkoiria erilaisiin hajutyötehtäviin. Karita on pidetty kouluttaja ja luennoitsija niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.

Karitan lisäksi Trust the Nose -tiimissä työskentelee muutamia muita taitavia ammattilaisia, jotka auttavat tarjoamaan asiakkaillemme laadukkaita koulutuskokemuksia eri hajutyöskentelysovelluksista. Järjestämissämme koulutuksissa ja tapahtumissa tavataan usein myös kansainvälisesti tunnettuja ja arvostettuja hajutyökouluttajia, jotka jakavat osaamistaan luentojen, webinaarien ja käytännön koulutusten kautta.

Tärkeimmät arvomme ovat luotettavuus ja laatu, eläinten ja ihmisten hyvinvointia unohtamatta. Panostamme koulutuksissamme vahvoihin pohjataitoihin sekä tarkkaan hiottuihin koulutussuunnitelmiin saavuttaaksemme asettamamme tavotteet tehokkaasti. Rakennamme koulutussuunnitelmat yhdessä asiakkaan kanssa, ja suhteutamme suunnitelmien toteutumisen realistisesti asiakkaan resursseihin nähden. Koulutusmenetelmämme perustuvat tieteelliseen näyttöön ja omakohtaiseen kokemukseen. Pidämme yllä vahvaa ammattitaitoa kouluttautumalla jatkuvasti ja vaihtamalla kokemuksia kollegoiden kanssa maailmanlaajuisesti. Koulutustapamme ovat eettisesti kestävällä pohjalla ja kiinnitämme huomiota koirien henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin koulutusten aikana.